top of page
IMG_9885.jpg

Vår historie

Alle rorbuene ved Straumsjøen ble brukt til overnatting på land for de ulike båtlagene under vinterfisket. De har alle navn etter båteierne.
Det var i de tider det ikke var lugarer ombord i båtene og da folk ikke hadde bil. Vinterfisket startet ofte tidlig, i 04:00 tiden på natta.
Når dagen var omme og fisken «prekivert» og levert på fiskebrukene, så var det godt å få hvile i rorbua og eventuelt bøte garn og prate.

Normalt bodde det åtte menn på hver rorbu, og ofte ei kokke. De sov gjerne to menn i hver seng, og de hadde et lite skap i stua med private eiendeler. I to av våre rorbuer er de originale sengene og flere av de private skapene intakt. Den eldste rorbua vår er fra 1700-tallet, som blant annet har huset Dronning Sonja når hun overnattet i forbindelse med at hun gikk Dronningstien/Kyststien utover fra Straumsjøen.
 

Tidligere var bugangen åpen, og her tørket de og bøtet garn. Nå er denne bygd inn og isolert. Ifølge en av fiskerne som bodde på Jonebua (som står oppført rett bak Damperiet) startet vinterfisket den 2. januar. Da holdt de på i området ut fra Straumsjøen til februar/mars, før de beveget seg mot Lofoten og var der til påsketider. Fra påsken og frem til 17. mai oppholdte de seg i Finnmark. Mange av fiskerne hadde et lite småbruk som de jobbet på i sommerhalvåret. Det var tidligere fire fiskebruk/fiskemottak i Straumsjøen, og to av disse er fortsatt aktive. 

Tidligere var Straumsjøen et aktivt område med butikk, post, trandamperi og fire fiskemottak. I det hvite store huset på venstre side av veien rett før du kommer inn i vågen bodde bestyreren for området. I dag er det to aktive fiskemottak i vågen.

Kveldsbilde fiskebåt2.jpg
bottom of page